Αν ο μαθητής έχει την απαιτούμενη αφοσίωση
και ο δάσκαλος του παρέχει την κατάλληλη πνευματική έμπνευση
τότε η βαθύτερη ουσία των πολεμικών τεχνών
στο τέλος θα φανερωθεί.